Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die na de algemene opleiding van 4 jaar zich verder gespecialiseerd heeft in sportgerelateerde klachten. Sportfysiotherapie is erop gericht functies te herstellen, sportgerelateerde klachten te voorkomen en sportprestaties te verbeteren. Deze vorm van fysiotherapie kan om deze reden bestaan uit advisering, begeleiding en/of training.

   

Voor wie kan sportfysiotherapie dan juist van goede hulp zijn?

  • Iedereen die tijdens het sporten een blessure heeft gekregen. Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van recreatief of prestatief sporten.
  • Sportfysiotherapie is ook geschikt voor mensen die op een andere wijze een blessure hebben opgelopen en daardoor hun sport niet meer kunnen uitvoeren.
  • Beginnende sporters die willen voorkomen dat ze een blessure oplopen tijdens het beoefenen van de sport.

Zoals u hierboven kunt zien is sportfysiotherapie een uitkomst bij verschillende situaties rondom sporten. Omdat de sportfysiotherapeut een specialist is heeft hij of zij verstand van de aspecten die gevraagd worden tijdens het beoefenen van uw sport en kent hij of zij de risicofactoren die bij uw sport horen. Ook wanneer u gehinderd wordt bij het oppakken van uw sport na het oplopen van een blessure kan sportfysiotherapie u helpen hiermee weer aan de slag te gaan.

De sportfysiotherapeut kan ook een rol spelen bij preventie. Stelt u voor dat u een beginnende sporter bent en graag zonder blessures de vierdaagse of de zevenheuvelenloop uit wil lopen. Dan kunt u bij de sportfysiotherapeut zowel advies als oefentherapie krijgen. Samen wordt er dan een plan gemaakt om zonder problemen van de eerste training tot de finish te komen. Maar ook bij lopende blessures wordt er naar gestreefd dat dezelfde blessure na verloop van tijd niet terug kan komen wanneer u gaat sporten. Hierbij houden we in de gaten of alle voorwaarden er zijn om niet een nieuwe blessure op te lopen op de korte en op de langere termijn.

Beoefent u een sport onder leiding van een trainer dan kan het zijn dat de fysiotherapeut contact opneemt met hem of haar. Wij hebben als doel u te revalideren tot aan het volledig beoefenen van uw sport. Hierin gaan we uit van het return-to-play principe. Uit eindelijk blijft uw hulpvraag ons einddoel voor de therapie.

Sportfysiotherapie: eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling voert de sportfysiotherapeut een uitgebreid gesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht is ontstaan. Ook bekijkt de sportfysiotherapeut of de patiënt nog andere lichamelijke problemen heeft die togeschreven kunnen worden aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek zullen er een behandelplan en prognose worden opgesteld.

Sportfysiotherapie: behandelplan

Een behandelplan bij sportfysiotherapie zal altijd gericht zijn op uw hulpvraag en bestaan uit advies en een oefenschema. Een oefenschema bij sportfysiotherapie is gericht op kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid, coördinatie of snelheid. Het kan ook zijn sportfysiotherapie dat hier gedeeltelijk manuele therapie zoals specifieke massages of mobilisaties bij komt kijken om de juiste voorwaarden voor uw herstel te creëren. Elk individu is natuurlijk anders en iedereen heeft een andere achtergrond. U heeft een gezin met jonge kinderen of u bent een student, u werkt in de bouw of heeft wellicht een kantoorbaan. Al deze factoren van uw leven hebben invloed op hoe u functioneert in uw dagelijks leven en kunnen hiermee invloed hebben op uw blessure en uw hersteltraject. Om deze reden worden al deze factoren mee genomen in het vraaggesprek, zodat we hier rekening mee kunnen houden tijdens uw behandeling sportfysiotherapie.

De sportfysiotherapeut zal zijn of haar behandelplan opstellen aan de hand van de beschikbare kennis op dit vlak en zo met een goed onderbouwd plan komen. Men is namelijk voortdurend bezig met onderzoek naar de beste behandelmethodes, maar ook naar alle mogelijke risicofactoren die bepaalde blessures met zich meebrengen. Zo weet de sportfysiotherapeut of er een grote kans is op een terugval en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.

Heeft u verder nog vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op via de mail of telefoon.

Sportfysiotherapie: vergoeding

Sportfysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Fysiotherapie Hazenkamp heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract. Zonder aanvullende verkering betaalt u zelf de kosten. Sportfysiotherapie kosten zijn even hoog als het algemene fysiotherapie tarief. Deze staan vermeld onder ’tarieven’.

Neem gerust contact op met Fysiotherapie Hazenkamp in Nijmegen voor meer informatie over sportfysiotherapie of voor het maken van een afspraak!

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapeut

Locatie in Nijmegen

Fysiotherapie Hazenkamp

Vossenlaan 88
6531 SP Nijmegen

T: 024 – 356 09 54
M: 06 – 17 85 68 76

W: www.fysiotherapiehazenkamp.nl
E: fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl

Contact opnemen