Wat is MDT McKenzie therapie?lage rug oefening

MDT McKenzie is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment volgens McKenzie. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. MDT is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen.  Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. MDT McKenzie therapie is een duidelijk afgebakend behandelsysteem.

Wat gebeurt er tijdens het MDT McKenzie onderzoek?

Tijdens de eerste zitting vindt er een vraaggesprek plaats, waarna er een houdings- en bewegingsonderzoek volgt. Er wordt gekeken of uw klachten geschikt zijn voor behandeling en hoe door herhaalde bewegingen of houdingen uw symptomen beïnvloed worden. Op basis van deze gegevens wordt er een oefenprogramma opgesteld waarmee u aan de slag gaat.

Hoe helpt de MDT McKenzie therapeut?

In de filosofie van MDT McKenzie is het belangrijk dat u leert uzelf te genezen. Een MDT McKenzie therapeut is daarom in de eerste plaats een adviseur. De therapie bestaat uit oefentherapie en wordt gecombineerd met houding- en bewegingadviezen. Meestal dient u meerdere malen per dag een eenvoudige, maar speciaal voor u uitgezochte kortdurende oefening uit te voeren (1 minuut per keer). Dit kan zowel thuis als op het werk. Tevens zal de therapeut tijdens uw behandeling zijn manuele technieken inzetten om uw klachten te verminderen.

Wat zijn de voordelen van MDT McKenzie?

 • U krijgt duidelijke uitleg over de oorzaak van uw klachten.
 • U oefent zelf, effectief en doelgericht.  Hierdoor heeft u dagelijks therapie! Uw genezing verloopt optimaal snel bij zo weinig mogelijk behandelingen. Ook klachten die met andere therapie niet (meer) te beïnvloeden zijn kunnen zo genezen.
 • U blijft zo veel als mogelijk onafhankelijk van de therapeut en/of zijn apparatuur.
 • De kosten blijven beperkt.
 • U wordt geleerd hoe u een recidief van klachten kunt voorkomen. Daarmee voorkomt u tevens verdere verergering of aanhouden van uw klacht in de toekomst.
 • U heeft snel duidelijkheid of uw klachten mechanisch gunstig te beïnvloeden zijn.
 • U wordt niet onnodig lang behandeld.

Bij Mc Kenzie gaan we uit van 3 syndromen:

De drie syndromen:

 • Houdingssyndroom          Mckenzie therapie nijmegen
 • Dysfunctiesyndroom
 • Derangement syndroom

1. Houdingssyndroom of ook wel “Posturaal” syndroom genoemd. Patiënten met dit syndroom zijn gewoonlijk jong. Vaak onder de dertig en hebben een zittend beroep met onvoldoende algemene beweging. Kenmerken:

 • De pijn is meestal lokaal, vlak langs de wervelkolom.
 • De pijn wordt veroorzaakt  vervorming door druk van gezond weefsel, indien de wervelkolom eindstandig en langdurig statisch wordt belast. Bijvoorbeeld bij slecht in elkaar gezakt zitten of staan.
 • Geen pijn tijdens herhaald bewegen.
 • Geen bewegingsbeperking.

Therapie:

 • Vermijden van langdurige belasting in dezelfde houding.
 • Houdingsadvies geeft meestal snel verbetering.
 • Een ergonomische beoordeling van de werkplek kan zeer nuttig zijn.

2. Dysfunctiesyndroom Deze patiënten zijn over het algemeen ouder dan dertig jaar, behalve als een trauma de oorzaak van het probleem is. Deze mensen hebben een slechte gewoontehouding, vaak al in de jeugd en hebben weinig algemene beweging. Hierdoor ontstaat geleidelijk verkorting van bepaalde structuren. De tweede oorzaak kan verkorting zijn door litteken weefsel, dat is gekomen na bijvoorbeeld een trauma of operatie. Kenmerken:

 • De pijn is meestal lokaal, vlak langs de wervelkolom.
 • De pijn wordt veroorzaakt door mechanische vervorming van verkort weefsel, dat haar elasticiteit en volledige bewegingsmogelijkheid verloren heeft.
 • Altijd op het einde van de bewegingsuitslag rekpijn, nooit gedurende de beweging
 • Bijna nooit uitstralende pijn

Therapie:

 • intensieve rekoefeningen voor de verkorte en pijnlijke structuren gedurende 6-8 weken.
 • Het herstel bij dit syndroom is niet snel, omdat de pijnlijke verkorting van structuren zich in meerdere weken, maanden of soms jaren gevormd heeft.

3. Derangement-Syndroom. Patiënten met dit syndroom zijn meestal tussen de twintig en vijfenvijftig jaar. Over het algemeen een slechte zithouding. We gaan bij dit syndroom er vanuit, dat door kleine scheurtjes of fissuurtjes in de tussenwervelschijf wat materiaal verplaatst is. Wat de pijn geeft. Dit is dan ontstaan onder invloed van houding en beweging. Dit kan gelukkig herstellen. Er is een verstoring van het anatomische evenwicht. Kenmerken:

 • Acute pijn, binnen een paar uur tot ongeveer twee dagen.
 • Geen duidelijke oorzaak
 • De pijn zit lokaal langs de wervelkolom en kan uitstralen naar een been of arm in de vorm van pijn, doofheid of prikkelingen.
 • Vaak constante pijn. Stekend van karakter.
 • De klachten kunnen ontstaan, verergeren of verminderen, of verdwijnen als gevolg van het uitvoeren van bepaalde bewegingen of aannemen van bepaalde posities.
 • Bij dit syndroom hoort het centralisatie fenomeen
 • Vaak forse bewegingsbeperking waarbij stand verandering kan optreden (dwangstand)

Therapie:

 • Oefeningen c.q. houdingen die de pijn centraliseert en dan laat verdwijnen.
 • De pijn kan snel verbeteren door herhaald bewegen in meestal tegenovergestelde richting.
 • Vermijden van die houdingen die tot pijntoename of verplaatsing van pijn richting been of arm leiden.

McKenzie therapie in Nijmegen.

McKenzie geeft de patiënt zijn eigen verantwoordelijkheid en stimuleert hem ook bij een eventueel recidief (terug keer van de klachten) eerst zelf aan de slag te gaan. Dit leidt tot een vermindering van recidieven. Veel voorkomende oorzaken van lage rugpijn zijn, slecht zitten en veelvuldig buigen in het dagelijks leven waardoor er een verlies in het strekken optreed. Daardoor is de therapie vaak gericht op het strekken van de rug. De beweging die de klachten verminderd, is de voorkeursbeweging, veelal dus in de richting van de strekking van de rug (hol maken). Houdingen en activiteiten met een ronde rug m.n. zitten moeten vermeden worden omdat dan vaak de klachten weer toenemen.

Eerste hulp oefeningen bij acute lage rugpijn die erger wordt bij zitten en buigen:Mckenzie therapie

1. Op de buik liggen en als het lukt op de ellebogen steunen
2. Opdrukoefeningen met volledige ontspanning van de rug en bil spieren.

Eerste hulp oefeningen bij acute nekpijn:

1. Houd het hoofd rechtop, strek je nek uit, het kruintje richting het plafond, blijf recht uit kijken
2. Vermijd snelle hoofdbewegingen voornamelijk het draaien
3. Voorkom vooroverbuigen van hoofd en nek, door met de rug ook recht op te blijven. Goed recht op zitten.


Als tijdens het oefenen de pijn blijft toenemen of als er pijn ontstaat in het onderbeen en/of onderarm stop dan met oefenen en ga een afspraak maken bij Fysiotherapie Hazenkamp. Tevens als er, ondanks het oefenen niks veranderd aan uw klachten. Wilt u meer weten? Kijk op www.mckenzie.nl. Bij ons in de praktijk heeft Inge Nooijen de Mc Kenzie opleiding A en B gevolgd en is manueel therapeut.

MDT Mc Kenzie therapie

Therapeuten

Locatie in Nijmegen

Fysiotherapie Hazenkamp
Vossenlaan 88
6531 SP Nijmegen

T: 024 – 356 09 54
M: 06 – 17 85 68 76
W: www.fysiotherapiehazenkamp.nl
E: fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl
E: Inge Nooijen: i.nooijen@fysiotherapiehazenkamp.nl

Contact opnemen