Op maandag 23 maart kwam de overheid met nieuwe maatregelen.

De verspreiding van het virus leidt tot onzekerheid. Gisteravond werden de algemene adviezen vanuit de overheid nog aangescherpt. In de veelheid van adviezen is het soms moeilijk door de bomen het bos nog te zien. Daarom is het advies omtrent de fysiotherapeutische behandeling nog scherper.

Het advies is nu, klip en klaar zonder omwegen en tenminste tot 5 april, als volgt:
De belangrijkste boodschap:
1. We kunnen alleen via digitale media (beeldbellen of telefonisch) behandelen, verder niet.
2. De enige uitzondering is wanneer wij als therapeut echt overtuigd zijn van de absolute noodzaak tot fysiek contact, bijvoorbeeld als er door niet te behandelen blijvende fysieke schade kan ontstaan. Voordat er een afspraak gemaakt kan worden moeten we overleggen met de huisarts of deze het ermee  eens is dat de  fysiotherapeutische behandeling doorgaat en om de risico’s in te schatten op besmettingsgevaar i.v.m. het Corona virus. 
3. Indien personen met gediagnostiseerde COVID-19 of met symptomen van de ziekte, is een fysieke behandeling niet mogelijk. We kunnen dan hoogstens gebruik  maken van beeldbellen of telefoon.

De veiligheidsmaatregelen bij optie 2:
Dus bij een uitzonderlijke geval waarbij de noodzaak tot fysiek behandelen lichamelijke schade bij de patiënt kan voorkomen.
We houden 1 ½ meter afstand op het moment dat dit enigszins mogelijk is.  We beperken de tijd tot een minimum.
We wassen voor en na de behandeling de handen en verzoeken de patiënt om ook de handen te  wassen.
We geven geen handen..
We gebruiken papieren handdoekjes

Update Corona nieuws 23 maart 2020
Getagd op: