Na Corona kun je ernstige klachten of beperkingen krijgen. De huisarts of medisch specialist kan dan beoordelen dat je in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg kan bijvoorbeeld bestaan uit fysiotherapie. Deze zorg wordt tot 01-08-2022 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket. Een voorwaarde is de bereidheid van de patiënt om mee te doen aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

Herstellen na Corona

Hoe lang het herstellen duurt, kan per persoon verschillen. Gelukkig zijn er veel mensen die snel (thuis) herstellen zonder dat zij extra zorg nodig hebben. Er bestaat ook een mogelijkheid dat je extra zorg nodig hebt. Voor sommige mensen betekend dit medisch-specialistische zorg en voor de ander geriatrische revalidatiezorg. Ook kunnen mensen bij hun herstel gebruikmaken van de huisarts, de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. Daarnaast is er tijdelijk en onder voorwaarden recht op vergoeding van paramedische herstelzorg uit het basispakket. Informeer voor de zekerheid bij je zorgverzekering voor de mogelijkheden.

Wie komt in aanmerking voor herstelzorg van Corona?

Mensen die Corona hebben gehad, kunnen tijdens hun herstel blijvende klachten of beperkingen ervaren. Deze klachten zijn onder andere: benauwdheid, vermoeidheid, gebrek aan conditie, spierpijn of geheugen- en concentratieproblemen. Bij beperkingen kan je bijvoorbeeld niet meer traplopen, problemen hebben met zelfverzorging en  boodschappen doen. Het zijn veelal dingen die je normale leefpatroon belemmeren.

Je hoeft geen positieve test te hebben of opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis om in aanmerking te komen voor herstelzorg.  Als je thuis ziek bent geweest, stelt de huisarts of medisch specialist vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of je paramedische herstelzorg dient te krijgen. Ook na een herbesmetting kun je in aanmerking komen voor de vergoeding van herstelzorg.

Verwijzing voor paramedische herstelzorg

De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft. Voor paramedische herstelzorg  geldt dat er een periode van maximaal 6 maanden mag zitten tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de 1e behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

Het acute infectiestadium is de fase van COVID-19, waarin een patiënt symptomen heeft als koorts, benauwdheid met verminderde zuurstofopname, lamlendigheid, misselijkheid, diarree, heftige spierpijn of hoofdpijn. Het is inmiddels bekend dat bij sommige patiënten het acute infectiestadium heel lang kan aanhouden, met symptomen als hoesten, zuurstofarmoede, koortsaanvallen en algehele malaise.

Sommige patiënten zijn na 18 juli 2020 zonder verwijzing met paramedische herstelzorg gestart. Het is dan aan de huisarts of medisch specialist om te beoordelen of deze patiënten recht hadden op deze vorm van zorg.

Vergoeding herstelzorg fysiotherapie 

Paramedische herstelzorg wordt vergoed, er geldt wel een eigen risico. Paramedische behandelingen die voor 18 juli 2020 zijn gegeven, worden niet vergoed onder deze regeling. De maximale periode van behandeling is 6 maanden. Wij hebben contact met met jouw huisarts over de voortgang van de behandelingen. De huisarts beoordeelt na +/- 3 maanden of én hoe de zorg voortgezet dient te worden.

Maximale aantal fysiotherapie behandelingen in 6 maanden tijd

Per persoon verschilt het hoeveel zorg én welke zorg je nodig hebt. Hieronder een overzicht van de maximale hoeveelheid behandelingen:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur
  • Logopedie: geen maximum

De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling.

 

Let op!
> Er geldt een eigen risico.
> Wie deze zorg uit het basispakket vergoed wil krijgen, moet bereid zijn mee te doen aan onderzoek. Het onderzoek voldoet aan de vereisten uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2e behandeltermijn bij de Fysiotherapeut

In bijzondere situaties, mag jouw huisarts verwijzen voor een 2e behandeltermijn van paramedische herstelzorg. Vraag naar de voorwaarden bij uw huisartsenpost. De tijdsperiode tussen het einde van de 1e behandeltermijn en de start van de 2e behandeltermijn is maximaal 4 maanden.

Herstelzorg na Corona in Nijmegen

Zoek je een fysiotherapeut in Nijmegen voor herstelzorg na Corona? Neem contact met ons op, dan kunnen we samen kijken hoe we jouw herstel kunnen ondersteunen. 

Herstellen na Corona